Copyright en disclaimer

Voor je gebruik gaat maken van deze website, raden we aan onze copyright en disclaimer goed na te lezen. Auteursrecht en disclaimers spelen een belangrijke rol in de bescherming en communicatie van intellectuele eigendom. Auteursrecht beschermt creatieve werken, waardoor makers controle hebben over hoe hun werk wordt gebruikt en verspreid.

Disclaimers daarentegen bieden essentiële juridische bescherming en verduidelijking, zowel voor de contentmakers als voor de gebruikers. Ze beperken aansprakelijkheid en informeren gebruikers over de grenzen en de aard van de gepresenteerde informatie. Dit is essentieel in een steeds digitaler en verbonden wereld.

Copyright en disclaimer

Copyright

Meesteresmoriah.nl behoudt zich alle rechten voor ten aanzien van vorm en inhoud van deze website en alles wat hiermee te maken heeft (e-mail, nieuwsbrief, et cetera). Niets van dit alles mag gekopieerd en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Meesteres Moriah. Voor meer informatie kun je contact opnemen met mrsmoriah@meesteresmoriah.nl.

Mocht je ergens vragen over hebben, neem gerust vrijblijvend contact met mij op.

Disclaimer

Alle teksten op deze site zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld.
MeesteresMoriah.nl kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. MeesteresMoriah.nl aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen, foutief handelen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.
Bij medische problemen raden wij aan altijd een arts te raadplegen.
©MeesteresMoriah.nl. Alle rechten voorbehouden.

MeesteresMoriah.nl en haar leden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gevolgen naar aanleiding van tips, adviezen of informatie verstrekt via deze site. Informatie verkregen via deze site is alleen informatief bedoeld.
Links naar andere websites vanaf MeesteresMoriah.nl, verwijzing naar een product, proces of dienst met handelsnaam, handelsmerk, fabrikant of anderszins vormt of impliceert geen goedkeuring of aanbeveling van die sites en de daarbij behorende informatie. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.
Het beheer van MeesteresMoriah.nl is niet aansprakelijk voor hack pogingen en de daaruit voortvloeiende rechtstreekse en/of onrechtstreekse schade.

De inhoud van deze website is niet bedoeld als vervanging van professioneel medisch advies of behandeling. Het is uitsluitend bedoeld voor educatieve en amusementsdoeleinden.

Hoewel de informatie op deze site met zorg is samengesteld, kunnen wij de juistheid en volledigheid ervan niet garanderen en zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele fouten of omissies. Het is raadzaam een arts of medisch specialist te raadplegen alvorens gebruik te maken van de op deze website voorgestelde technieken of informatie.

Lijn Mrs Moriah